facebook youtube
Vector MM Consultancy B.V.

Vectormm Consultancy

Als asset owner hoeven we u waarschijnlijk niet uit te leggen dat de belangen groot zijn. Het speelveld is enorm en de investeringen liegen er niet om… Er is dus alles aan gelegen om bedrijfsprocessen goed in te richten en onder alle omstandigheden draaiende te houden.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om veiligheid, continuïteit en rendement te garanderen is goed asset management van levensbelang, dit overstijgt onderhoud en inspectie. Daarbij laat de praktijk zien dat veel onderhouds- beheersystemen beter en slimmer ingericht kunnen worden dan daadwerkelijk het geval is. Wie wij zijn?

Wij zijn Vectormm Consultancy.

Wij ontzorgen asset owners en helpen met het creëren van veiligheid, continuïteit en waarde door middel van gerichte onderhoud en inspectieprogramma’s afgestemd op uw organisatie. Middels onze op ISO 55000 / PAS55 gebaseerde scan geven wij een deskundig advies welke potentiele verbeterpunten er zijn. Vectormm Consultancy initieert, optimaliseert, werkt pragmatisch, transparant en is volledig onafhankelijk. Waar nodig faciliteren/verzorgen wij de implementatie inclusief eventueel het change management traject.
Wij tonen aan wat u dacht en zorgen voor een gedegen aanpak.

Risk Management

Risk Management

In de hectiek van alledag zijn veel asset owners (en dat is zeer begrijpelijk) meer bezig met vragen als ‘wat?’ en ‘hoe?´. Maar de vraag ‘waarom?’ is minstens zo belangrijk vinden wij.

Lees meer ›
Maintenance Solutions

Maintenance Solutions

U wilt natuurlijk dat de installatie onder alle omstandigheden optimaal en veilig produceert. U draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw installatie, voor uw werknemers en voor het milieu. Hiervoor kent u onderhoud en inspectie routines.

Lees meer ›
Inspection Solutions

Inspection Solutions

U draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw installatie, voor uw werknemers en voor het milieu. Dat statement moet voor iedereen altijd en overal duidelijk zijn, dat is de basis voor het gehele inspectiebeleid.

Lees meer ›
Beheersysteem

Beheersysteem

Onze ervaring leert dat middels een juiste besturing van het onderhoud- en inspectie proces significante optimalisaties te bereiken zijn op het totale bedrijfsresultaat. Vectormm Consultancy is gespecialiseerd in het optimaal inrichten van uw beheer systeem.

Lees meer ›
Keurmerk

Keurmerk

Wij leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit van uw organisatie. Op basis van ons deskundig advies en onafhankelijk methodiek van onderhoud en inspectie management beoordelen wij uw managementsysteem.

Lees meer ›
Academy

Academy

Niet- of onvoldoende functioneren van materieel of personeel schaadt het bedrijfsresultaat. In het huidige informatietijdperk zijn (werk)processen continu onderhevig aan verandering. Het borgen van een solide basis bij uw medewerkers is van wezenlijk belang om betrokkenheid, samenwerking en creativiteit te realiseren.

Lees meer ›