facebook youtube
Vector MM Consultancy B.V.
[wonderplugin_slider id="3"]

Vectormm Consultancy

Als asset owner hoeven we u waarschijnlijk niet uit te leggen dat de belangen groot zijn. Het speelveld is enorm en de investeringen liegen er niet om… Er is dus alles aan gelegen om bedrijfsprocessen goed in te richten en onder alle omstandigheden draaiende te houden.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om veiligheid, continuïteit en rendement te garanderen is goed asset management van levensbelang, dit overstijgt onderhoud en inspectie. Daarbij laat de praktijk zien dat veel onderhouds- beheersystemen beter en slimmer ingericht kunnen worden dan daadwerkelijk het geval is. Wie wij zijn?

VectorMM Consultancy

As an asset owner, you know that the stakes are high. The playing field is huge and the investments are tremendous… It is, therefore, vital to ensure that business processes are structured in an adequate way and are kept in place under all circumstances. This is easier said than done. To ensure safety, continuity and efficiency, good asset management is of great importance.

This transcends the boundaries of maintenance and inspection. Daily practice teaches us that many maintenance management systems can be structured in a much better way. Who we are?

We are Vectormm Consultancy. Pleased to meet you!

Wij zijn Vectormm Consultancy.

Wij ontzorgen asset owners en helpen met het creëren van veiligheid, continuïteit en waarde door middel van gerichte onderhoud en inspectieprogramma’s afgestemd op uw organisatie. Middels onze op ISO 55000 / PAS55 gebaseerde scan geven wij een deskundig advies welke potentiele verbeterpunten er zijn. Vectormm Consultancy initieert, optimaliseert, werkt pragmatisch, transparant en is volledig onafhankelijk. Waar nodig faciliteren/verzorgen wij de implementatie inclusief eventueel het change management traject.
Wij tonen aan wat u dacht en zorgen voor een gedegen aanpak.

About us:

We support asset owners and help them create safety, continuity and value through targeted maintenance and inspection programs. We give expert advice on your most potential improvement possibilities. In example through our ISO 55000 / PAS55 based quality scan. Vectormm Consultancy initiates, implements, optimises, works in a pragmatic and transparent way, and is completely independent. If required we facilitate / arrange implementation of the improvements including its change management.

We substantiate feeling and provide a sound approach to the matter.

Risk Management

Risk Management

In de hectiek van alledag zijn veel asset owners (en dat is zeer begrijpelijk) meer bezig met vragen als ‘wat?’ en ‘hoe?´. Maar de vraag ‘waarom?’ is minstens zo belangrijk vinden wij.

Lees meer ›
Risk Management

Risk Management

In the bustle of everyday life, many asset owners (and this is very understandable) are primarily concerned with questions like 'What?' and 'How?'. However, we believe that the question ‘Why?’ is at least as important.

Read more ›
Maintenance Solutions

Maintenance Solutions

U wilt natuurlijk dat de installatie onder alle omstandigheden optimaal en veilig produceert. U draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw installatie, voor uw werknemers en voor het milieu. Hiervoor kent u onderhoud en inspectie routines.

Lees meer ›
Maintenance Solutions

Maintenance Solutions

Of course you want to have an installation that produces optimally and safely under all circumstances.

Read more ›
Inspection Solutions

Inspection Solutions

U draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw installatie, voor uw werknemers en voor het milieu. Dat statement moet voor iedereen altijd en overal duidelijk zijn, dat is de basis voor het gehele inspectiebeleid.

Lees meer ›
Inspection Solutions

Inspection Solutions

Inspection tasks are always carried out for good reasons. Based on your specific situation, we define the best inspection strategy for each individual object.

Read more ›
Beheersysteem

Beheersysteem

Onze ervaring leert dat middels een juiste besturing van het onderhoud- en inspectie proces significante optimalisaties te bereiken zijn op het totale bedrijfsresultaat. Vectormm Consultancy is gespecialiseerd in het optimaal inrichten van uw beheer systeem.

Lees meer ›
Management system

Management system

A system layout should produce answers to relevant questions and make your work process manageable to maximize your business result. Vectormm Consultancy provides the expertise to lay out a tailor-made maintenance management system for you.

Read more
Keurmerk

Keurmerk

Wij leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit van uw organisatie. Op basis van ons deskundig advies en onafhankelijk methodiek van onderhoud en inspectie management beoordelen wij uw managementsysteem.

Lees meer ›
Quality Mark

Quality Mark

Vectormm makes a positive contribution to the quality of your organisation. Our expertise and independent maintenance and inspection methodology provide an excellent tool for a thorough analysis of your management system.

Read more
Academy

Academy

Niet- of onvoldoende functioneren van materieel of personeel schaadt het bedrijfsresultaat. In het huidige informatietijdperk zijn (werk)processen continu onderhevig aan verandering. Het borgen van een solide basis bij uw medewerkers is van wezenlijk belang om betrokkenheid, samenwerking en creativiteit te realiseren.

Lees meer ›
Academy

Academy

Non or inadequately functioning equipment or personnel will have a bad influence on your operating result. In our current information age, (work)processes are subject to continuous change. Securing a solid foundation for your staff is vital for ensuring involvement, cooperation and creativity.

Read more ›